Ekin Çekiç

Niels Ackermann & Sébastien Gobert

Charles Fréger

Ilona Szwarc

Ümit Savacı

Katılım Koşulları

Lütfen bunları dikkatle okuyun ve başvurunuzun bu koşullara uygun olduğundan emin olun. Bunu yaparsanız kazanma şansınızı artırırsınız.

1. 212 Fotoğraf Yarışması: Genel Bilgiler

1.1 Yarışmacı, Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması’na (bundan böyle “Yarışma” olarak anılacaktır) girerek, bu bağlayıcı koşulları kabul eder.
1.2 212 PRODUKSİYON İLET. FİLM TANITIM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (BEYOĞLU V.D. / VERGİ NO: 001 049 7348), 212 Fotoğraf Yarışması olarak, yarışmanın tam operatörüdür ve ekipleri tüm işlemleri yürütür (bundan böyle “”Yönetici”” olarak anılacaktır).
1.3 Yarışma, Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması organizasyonunda yer alan kişilere açık değildir: 212 Studio, Yapı Kredi bomontiada ve Doğuş Grubu çalışanları veya personeli, danışmanlar, sponsorlar, jüri üyeleri, festival bünyesinde eserleri sergilenen fotoğrafçılar ile ulusal ve uluslararası etkinlik organizatörleri.
1.4 Tüm başvurular elektronik ortamda doğrudan www.212photographyfestival.com web sitesi aracılığıyla yapılmalıdır.
1.5 Yarışma katılımcıları, yarışma veya bu koşullara ilişkin tüm iletişimlerini contact@212photographyfestival.com adresi aracılığıyla yapmalıdır.

 

2. Görüntü hakları

2.1 Tüm başvurular başvuru sahiplerinin mülkiyetinde olmalıdır, başka üçüncü şahısların telif hakkını ihlal etmemesi gerekir.
2.2 Tüm başvurular, kişisel bilgileri başvuru formunda sunulan kişi tarafından yapılmalıdır.
2.3 Telif hakkı sahipliği, gönderildikten sonra sahibine ait kalacak ve Yönetici’ye devredilmeyecektir.
2.4 Telif hakkı sahipleri, tüm mecralarda başvuruda sundukları kendi isimleri belirtilerek yer alacaktır.
2.5 Uygun görülürse Yönetici, telif hakkı sahibinin fotoğraflı web sitesi için telif sahipliği metnine hotlink ya da web bağlantısı verebilir. Bu bağlantılar daima başvuruda gönderilenle aynı olacaktır ve Yönetici’nin bilgileri güncelleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu sorumluluk, başvuru sahibine aittir.
2.6 Telif hakkı sahibi, Yönetici’ye yarışmaya girdikten sonra resimlerini çoğaltmak, yayınlamak ve sergilemek üzere münhasır olmayan, geri alınamaz bir lisans vermekle yükümlüdür. Bu lisans SADECE, doğrudan yarışmayı ve fotoğrafların halka açık etkinliklerde gösterilmesini içeren durumlarda uygulanır. Bu lisans Yönetici web sitesinde kullanım, tanıtım, e-posta iletişimi, basılı medya ve Yönetici tarafından işletilen sosyal medyayı kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir. Katılımcının ayrıca onayı alınmaksızın herhangi bir satış yapılamaz veya kazanç elde edilemez.
2.7 Yönetici’nin, tanıtım afişlerinin, afişlerin veya broşürlerin ve kılavuzların basımı için telif hakkıyla korunan materyallerin iletilmesini talep ettiği durumların yanı sıra yan tanıtımlar da bu sözleşme kapsamında kabul edilir.
2.8 Telif hakkı sahibi ayrıca, jürilik sürecini kolaylaştırmak için Yönetici’ye telifli materyali (resim dosyalarını ve altyazıları) Yönetici sistemi dahilinde gönderme izni verir.
2.9. Yönetici, herhangi bir materyalin istenmeden kamusal alanda, hak sahibi kredileri belirtilmeksizin görüntülenmesinden sorumlu değildir. Bu tip bir olasılığın önüne geçilmesi için her türlü çaba gösterilecektir.

 

3. Katılım koşulları

3.1 Tüm katılımlar 19 Nisan 2019 saat 23:59 (+3 GMT) itibariyle yapılmış olmalıdır.
3.2 Yarışma’ya katılan katılımcı, katılımın Uluslararası 212 Fotoğraf Festivali ya da Yarışma dahilinde kendisine fikri mülkiyet hakkı doğmadığını kabul eder. Yarışmacılar, Yönetici’den önceden yazılı izin almaksızın, herhangi bir isim, logo veya diğer fikri, mülkleri kullanmamayı veya kamuya Yarışma Yöneticisi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamayı kabul ederler.
3.3 Yönetici, katılımcının başvuru sırasında bu koşulları okumuş olduğuna dair bütün sorumluluğu katılımcıya ait sayar. Yarışma’ya katılım bu koşulların kabul edildiği anlamına gelir.
3.4 Yönetici, herhangi bir aşamada ve herhangi bir nedenle herhangi bir katılımcının diskalifiye edilmesi hakkını saklı tutar. Bu nedenler, fikri mülkiyet hırsızlığı, kabalık veya kötüye kullanma, dürüst olmayan temsil ve kurallara uyulmamasını içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
3.5 Yarışma’dan diskalifiye olması durumunda, katılımcıya ödül veya tazminat teklif edilmeyecektir.
3.6 Yarışma ile ilgili tüm konularda Yönetici’nin kararı kesindir ve herhangi bir katılımcı veya ilişkili taraf ile müzakere yapılmaz.
3.7 Yönetici’nin, herhangi bir kural ihlalinden feragat etme hakkını saklıdır.
3.8 Tüm katılımcılar Yarışma’ya girerek yarışma ile ilgili tüm konularda en yüksek standartları sürdürmeyi ve Yönetici’nin itibarına zarar vermemeyi kabul ederler. Yarışmanın, diğer katılımcıların, ortakların, hayır kurumlarının, destekçilerin, sponsorların veya ilişkili tarafların itibarına zarar veren davranışlar, girişimin ölçeğine bağlı olarak katılımcının diskalifiye edilmesine, ömür boyu yasaklanmasına ve daha fazla yasal işlem yapılmasına yol açabilir.

 

4. Dosya yükleme özellikleri

4.1 Tüm başvurular dijital JPEG olarak gönderilmelidir.
4.2 Yarışma’ya gönderilen tüm fotoğraflar en fazla 1920 piksel uzunluğunda olmalı ve büyüklükleri 3 MB’ı geçmemelidir.
4.3 Başvurular, Adobe RGB (1998) renk formatında kaydedilmeli, Photoshop ya da Lightroom kalite seviyesi en az 7 olmalıdır.
4.4 Görüntülerin hiçbir filigran, şablon, kenarlık veya imza bulunmayan dosyalar halinde kaydedilerek görüntünün bu gereklere uygun olmasını sağlamak katılımcının sorumluluğundadır.
4.5 Bu kurallara uyulmaması, kuralları ihlal eden başvuruların, fazladan açıklama ya da gerekçelendirme olmaksızın derhal diskalifiye edilmesine yol açabilir.
4.6 İkinci turda, Yönetici’nin ve jürinin seçtiği katılımcılardan 8-bit Adobe RGB formatında, mümkünse TIFF ya da JPEG dosyası olarak yüksek çözünürlüklü fotoğraflar istenebilir. Fotoğraflar, orijinal JPEG başvuru ile aynı şekilde kesilmiş ve aynı renklerde olmalıdır. Katılımcıların işlerini iyileştirme girişiminde bulunmamaları talep edilmektedir.
4.8 Kimlik doğrulaması yapılamayan veya kabul edilebilir nitelikte olmayan başvurular, her an, Yönetici tarafından Yarışma dışı bırakılabilir.
4.9 Yönetici tarafından verilen herhangi bir temayla ilgisi bulunmayan başvurular, bildirimde bulunulmaksızın diskalifiye edilebilir.
4.10 Yarışma’ya başvurulan fotoğrafların Yarışma’nın düzenlendiği yıl çekilmiş olma zorunluluğu yoktur ve geçmişte herhangi bir zamanda çekilmiş olabilirler.

 

5. Görüntü manipülasyonu ve orijinallik güvencesi

5.1 HDR, odak yığma, gürültü azaltma, kaçma, yanma, toz leke çıkarma, keskinleştirme, kontrast, tonlama ve çoklu pozlama katmanı içeren dijital dosyalarda görüntü manipülasyonuna izin verilmiştir (tamamının aynı yerde, aynı zamanda uygulanması koşuluyla). Ayrıntılar, yukarıdaki manipülasyonların tümü için başvuru sırasında başlıkta belirtilmelidir.
5.2 Gönderilen dosyalarda tüm EXIF verileri bozulmadan korunmalıdır. EXIF verileri değiştirilir, bozulur veya eksik olarak işaretlenirse ve fotoğraf Yarışma’dan diskalifiye edilir.
5.3 Görüntü geniş kontrast ve parlaklık ayarlamaları, doygunluk, pozlama merceği profili oluşturma ve renk ısısı ayarlamaları, başlık metninde açıklama gerektirmez, genel bir düzenleme olarak kabul edilir ve onay gerekmeden izin verilir.
5.4 Yönetici’nin manipüle edildiğinden şüphelendiği, sahte veya yukarıdaki kuralları çiğnediği tespit edilen tüm başvurular Yarışma’dan diskalifiye edilebilir.
5.5 Tüm başvurularda, özgün fotoğraftan kaynaklanmayan yanlış veya ilgisiz verilerin eklenmesinden kaçınılmalıdır.
5.6 Tüm başvurular, başlangıçta resimdeki her şeyin eksiksiz bir kaydı olmalıdır. Toz lekelerinin silinmesi dışında dışında, insanların, hayvanların, eşyaların, nesnelerin veya nesnelerin parçalarının çıkarılması tamamen yasaktır.

 

6. Değerlendirme süreci

6.1 İlk turda, seçim Yönetici tarafından oluşturulan bir komite tarafından gerçekleştirilir, ikinci turda ise 10 bağımsız jüri üyesinden oluşan bir komite seçim yapar. Jüri üyeleri Yönetici tarafından seçilir ve görevlerine Yönetici tarafından atanırlar. Jüri üyeleri, finale kalan 10 katılımcı arasından seçim yapar (2. tur).
6.2 Yönetici, 10 finalistin dosyalarını seçtikten sonra, jüri Yarışma’nın kazananına karar verir. Fotoğraflar güvenli bir şekilde saklanır ve kazanan Nisan-Mayıs 2019’de seçilir.
6.3 Yönetici, Yarışma boyunca herhangi bir sebepten dolayı fotoğrafları diskalifiye etme hakkını saklı tutar: Bu, açık veya uygun olmayan görüntüler, etik ihlalleri, yanlış format ve katılımcının yarışmaya ilişkin davranışlarını içerir; ancak bunlarla sınırlı değildir.
6.4 Yarışmanın final turun tamamlanmasından sonra, jüri 10’lu finalist listesine girenler arasından bir genel galip seçecektir.
6.5 Uluslararası 212 Fotoğraf Ödülü, verilen en büyük ödüldür ve başka bir nihai galip seçilmeyecektir.
6.6 Jüri üyeleri, Yarışma ve Yönetici ile işbirlikleri süresi boyunca geçerli bir gizlilik antlaşmasına tabidir. Bu anlaşmaya göre, rekabet mekaniğini, kapalı devre görüntü paylaşım sistemlerini, idari ayrıntıları tartışmaları ya da herhangi biriyle (katılımcılar, sponsorlar, basın ya da medya organı mensupları dahil) ilgili bilgileri ifşa etmek yasaktır. Bunun gibi tüm girişimler için Yönetici’den önceden yazılı izin alınmalıdır.
6.8. Bir yarışmacının fotoğrafının bir ödül için seçildiğine dair bildirim, büyük bir gizlilikle yapılır. Katılımcılar, Yönetici’nin yazılı izni olmaksızın kazanan başvuruları sosyal medya da dahil olmak üzere üçüncü şahıslarla paylaşamaz.
6.9 Yönetici herhangi bir aşamada kendi takdirine bağlı olarak Yarışma jüri üyelerinin sayısına ekleme veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

7. Etik gereklilikler

7.1 Yönetici doğa haklarına ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygılıdır. Bu nedenle, bu kurallardan herhangi biri veya tümü ihlal edildiğinde, itiraz veya müzakere hakkı verilmeksizin Yarışma’dan kalıcı olarak uzaklaştırılma nedeni olabilir.
7.2 Katılımcıların başvurularında dürüst ve özgün olması beklenir.
7.3 Katılımcı, resmini ulusal Yarışma’da veya Yönetici’nin web sitesinde göstermek için gerekli izinleri almakla sorumludur. Bu, ulusal ve uluslararası kanunlara uymayı, fotoğrafın çekildiği bölgeye girme izni ve izinlerini ve yasal olarak aranan herhangi bir markanın, yüzün veya kişinin çalışmalarında yer alan kişilerin haklarını korumayı kapsar. Yönetici, bunu sağlayamayan katılımcılar hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve bu tür ihlallere ilişkin yükümlülüğü yoktur.
7.4 Yarışma’ya katılanlar, başvurularının jüri üyelerini, Yönetici’yi ya da kamuoyunu gerçeğin doğası bakımından yanıltma amacı taşımadığından emin olmalıdır.
7.5 Tüm katılımcılar, başvuruda sundukları verilerin etik olarak elde edildiğinden emin olmalıdır. Bu, doğaya, yaşam alanına, hayvanlara, kişisel mülkiyete ve yasalara saygıyı içerir. Fotoğraf görüntüleme girişiminde yaşam alanının veya kişisel mülkiyetin ciddi şekilde tahrip edildiğinden kuşkulanılması durumunda, duruma müsamaha gösterilmez ve yarışmacı Yarışma’dan çıkarılır.
7.6 Tüm başvurulara iliştirilen tasvirler ve içerik gerçekçi, tamam ve açık olmalıdır. Değerlendirme sürecine zararlı olabilecek ayrıntıları gizlememelidir.

 

8. Verilerin korunması

8.1 Yönetici tarafından toplanan tüm kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 6698 Sayılı Kişisel Veri Koruma Yasası uyarınca yönetilecek ve korunacaktır.
8.2 Kişisel veriler, başvuru formunda ortaya konduğu şekilde Yarışma’nın düzenlenmesini kolaylaştırmak için toplanacaktır.
8.3 Katılımcıların iletişim bilgileri, e-posta adresleri ve isimleri saklanarak yalnızca Yarışma, dergi ve stüdyonun kendisine ve bunlara bağlı faaliyetlere ilişkin posta listesine eklenecektir.
8.4 Katılımcılar, Yönetici kayıtlarındaki bilgi ve ayrıntılarını silmek ya da güncellemek için her an Yönetici ile iletişime geçebilirler. Yalnızca posta listesinden çıkmak istemeleri durumunda bu seçenek kendilerine tanınır.

 

9. Reklam

9.1 Katılımcı, Yarışma’ya katılarak, Yönetici’nin, katılımcının adını ve benzerini, rekabette ve potansiyel olarak nihai sergide reklam ve tanıtım amacıyla kullanma hakkını saklı tuttuğunu kabul eder. Katılımcının başarılı olması durumunda ödül(ler)ini bizzat alması beklenir. Seyahat gereksinimlerine bağlı olarak ek bir ödeme yapılması mümkündür, ancak Yönetici’nin doğrudan böyle bir yükümlülüğü yoktur.