Katılım Formu

(maksimum 5-7 satır)
Sanatsal faaliyetinize ve eserlerinizin konusuna yer veren kişisel açıklama (maksimum 20 satır - Lütfen İngilizce yazınız.)
En az 5, en fazla 10 görselden oluşan portfolyonuzu PNG, JPG veya PDF olarak düzenleyip zip dosyası haline getirip yükleyin.